richtlijnen

  1. De opvang vindt bij de gastouder of bij de vraagouder thuis plaats.
  2. Het gastouderbureau zorgt indien nodig voor: campingbedje, box, aankleedkussen, buggy (tweeling), wipstoeltje, kinderstoel, enz...
  3. Het uurtarief is per uur/ per kind ( inclusief eten en drinken, uitgezonderd flesvoeding en potjes).
  4. De vraagouder deelt minimaal 1 week van te voren aan de gastouder mee dat het gastkind niet opgevangen hoeft te worden. Als de vraagouder geen gebruik maakt van de opvang en meldt dit korter dan een week van te voren, dan wordt het aantal afgesproken uren doorbetaald.
  5. Bij afzegging door de gastouder hoeft niet te worden doorbetaald.