Richtlijnen

Richtlijnen voor gastouders:

  • De opvang vindt plaats bij de gastouder in huis of bij de vraagouder thuis.
  • Het gastouderbureau zorgt indien nodig voor: campingbedje, box, aankleedkussen, buggy (tweeling), wipstoeltje, kinderstoel, enz...
  • Het uurtarief is per uur per kind ( inclusief eten en drinken, uitgezonderd flesvoeding en potjes).
  • De vraagouder dient minimaal 1 week van te voren aan de gastouder mee te delen dat het gastkind niet opgevangen hoeft te worden. Als de vraagouder geen gebruik maakt van de opvang en meldt dit korter dan 1 week van te voren, dan wordt het aantal afgesproken uren doorbetaald.
  • Vakantie ( voornamelijk de zomervakantie) minimaal 2 maanden van te voren doorgeven aan de vraagouders en het gastouderbureau, dit in verband met de planning.
  • U werkt via een overeenkomst van opdracht, waardoor er geen sprake is van een dienstverband en uw inkomsten niet onder de loonbelasting vallen. Wel gelden de bepalingen ten aanzien van de inkomstenbelasting. Informatie hierover is te verkrijgen via de Belastingtelefoon ( 0800-0543 ).
  • Het is wellicht voor u belangrijk te weten dat inkomsten die u verkrijgt uit de gastouderopvang consequenties kunnen hebben voor een uitkering, een studiefinanciëring of huursubsidie. Wij raden u dan ook aan om u hierover goed te laten informeren bij de desbetreffende instanties, voor u met gastouderopvang begint.
  • Het gastouderbureau vervult de kassiersfunctie, dit betekent dat u via ons maandelijks wordt uitbetaald.