Tarieven gastouderopvang

Tarieven:

Gastoudervergoeding 2019

Elke gastouder bepaalt haar eigen tarief per uur per kind ( inclusief eten en drinken, uitgezonderd flesvoeding en potjes).

  1. U werkt via een overeenkomst van opdracht, waardoor er geen sprake is van een dienstverband en uw inkomsten niet onder de loonbelasting vallen. Wel gelden de bepalingen ten aanzien van de inkomstenbelasting. Informatie hierover is te verkrijgen via de belastingtelefoon ( 0800-0543 ) .
  2. Het is wellicht voor u belangrijk te weten dat inkomsten die u verkrijgt uit de gastouderopvang consequenties kunnen hebben voor een uitkering, een studiefinanciëring of huursubsidie. Wij raden u dan ook aan om u hierover goed te laten informeren bij de desbetreffende instanties, voor u met gastouderopvang begint.